Добре дошли!

                Отглеждането на червени калифорнийски червеи, производството на биотор и преработването на част от органичните отпадъци на близките животновъдни ферми е наша основна дейсност.

                Ние предлагаме органичен продукт с виско качество, подходящ за всякакъв тип земедлски култури и цветя.Всяка партида биотор е придружена от анализно свидетелство издадено от акредитирана лаборатория. Биоторът може да бъде използван както при конвенционално така и при биологично земеделие.

                В процеса на производство на биотор ние уползотворяваме отпадъци, които причиняват замърсяване на почвата и водите.

                С използването на биотор (лумрикомпост) може да се избегне употребата на минерални торове, които в следствие на дългогдишна употреба трайно увреждат и вкиселяват почвата.

ДА ВЪРНЕМ ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg