ПОЛОЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА БИОТОРА (лумбрикомпост)

Лумбрикомпостът има три основни аспекта на положително действие върху растенията:

·         Хранително въздействие на макро и микроелемнти.

·         Мелиоративно действие на микро организмите върху почвата.

·         Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя.

Биоторът съдържа всичките 16 елемента необходими за всяко растение в концентриран вид.Богатите му запаси от азот, фосфор, калии, калции, магнезии и всики други полезни елементи се усвояват лесно от растенията, но се освобождават според нуждите им. Поради бавното освобождаване на тези елементи лумбрикомпостът има период на действие от 3 до 5 години.

Биоторът съдържа огромни количества полезни бактерии и други микроорганизми, много биологически активни стимулатори за растенията, витамини, аминокиселини, антибиотици и хормони.Количеството им в лумбрикомпоста е в пъти повече от това което се съдържа в оборския тор.Точно за това биоторът е най-добрият органичен тор.

Особенно ценно нещо в този органичен продукт са хуминовите киселини. Хумусът е основен резерв на хранителни вещества, участва в образуването на водоустойчиви агрегати  и подобрява водно-въздушния режим на почвите. Частиците на биотора имат овална форма и не се слепват, поради това спомагат аерацията на почвата и подобряват нейната структурата. Това от своя страна позволява на растенията да изрстват бързо и здраво.

Биоторът задържа влагата и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява по-икономично поливане.

Биоторът притежава бактерицидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Растенията по-лесно понасят студ и суша. Биоторът се използва като средство за подобряване на растежа и развитието на растенията. В смес с торф води до увеличаване на биомасата на различните зеленчукови култури като: домати, краставици, марули, салати, зеле, тиквички и др. Това се дължи, според редица изследователи, на хормоналното действие на биотора. 

При сравнението между растенията торени с биотор и растенията, които са засадени само в почва, богата на ауксини, гиберилини и цитокиселини, развитието на биомасата е същото. Растенията имат точно същите характеристики – количеството на хуминовите киселини, съдържащи се в биотора имат същото действие като това на гиберелините.

Изпражненията на червения калифорнийски червей съдържат вещество със същото действие като това на ауксините. Произходът на тези вещества не е установен, но вероятно са продуцирани от различни вируси.

Поради молекулярния строеж на хуминовите киселини в биотора, наличието на отрицателни заряди и обогатеността им на С и N те оказват благоприятно действие при протичането на химичните, биохимичните, биологичните, физичните и др. процеси в почвате, като по този начин подобряват почвените свойства и обуславят добри условия за развитие на растенията.

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg