ПО-ВАЖНИ ПРЕДИМСТВА НА БИОТОРА (лумбрикомпост)

Някои от по-важните предимства на биотора са:

·   Осигуряване нормално развитие на растенията;

·   Не съдържа фитопатогенни микроорганизми;

·   Увеличава устойчивостта на растенията на патогенни микроорганизми;

·   Подобрява влагоемкостта и стабилизира pH на почвата;

·   В биотора се съдържат лесноусвоими и в значителни количества макро- и микроелементи като: N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zu, Mn, Ti  и др.

·   Биоторът е обогатен на микроорганизми, фитохормони, ензими, витамини и др., които в оборския тор са в по-малки количества и в по-труднодостъпна форма.

·   Хуминовите киселини силно преобладават (2.28 пъти) над фулвокиселините. Те най-често са свързани с хуминовите киселини и по този начин обуславят високо качество на органиката в биотора.

·   Хуминовите киселини в биотора притежават отрицателни заряди, обуславящи задържането на редица хранителни катиони - Ca2+, Mg2+, K+, Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+  и др.

·   Хуминовите киселини в лумбрикомпоста задържат катионите в почвата, което създава условия за абсорбирането им от корените на растението и транспортирането им в надземните вегетативни части.

·   Хуминовите киселини на биотора спомагат за намаляване на изпарението на водата на почвата – до 30 %.

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg