РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОТОР (лумбрикомпост)

При употреба на лумбрикомпост в земеделието се увеличава добивът.След дългогодишна употрерба на биотор, в САЩ, е установено, че добивът при зеленчуци се увеличава с 30%, при картофите с 40% до 70%, при царевица с 30% до 50% и при пшеницата с 30%.С течение на годините в следствие натрупването на биотора в почвата ефектът от него се засилва.

Друг положителен ефект от употребата на този почвен подобрител е ускореното развитие на растенията, по ранното узряване на плодовете – 10 до 14 дни преди растенията торени с друг тор, а произведената продукция е с по-добро качество - плодовете стават по-едри, с по-ярки цветове и се увеличава срокът на съхранението им.

С използването на лумбрикомпост се увеличава с 15 до 45% съдържанието на витамини в плодовете, зеленчуците и ягодите, на белтъчините в зърнените, на захар в кореноплодните култури, на нишесте в картофите.

Получените продукти са екологично чисти, където например нитратите са до десетки пъти по-малко в сравнение с нитратите, съдържащи се в продукти, торени с оборски тор, да не говорим за продукти на растения торени минерални торове.

Биоторът е 10 пъти по добър от оборския тор, поради това с употребата му се съкращават разходи за съхранението му и времето на самото торене

Използването на биотор при рекултивацията на земи съкращава чувствително срока на възстановяване плодородието на почвата. Той е особено ефективен за употерба при изтощени и силно замърсени почви, както и в региони с песъчливи и каменисти почви (Балкански полуостров, Турция, Израел, Италия, Северна Африка и др.).

Институтът по почвознание в Атина и катедрата по Почвознание от Агрономическия факултет на Атинския Държавен университет са установили, че биоторът се явява един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите, внасяни в почвата. Той е и добър биологичен детоксикант на замърсени от уранодобива почви и почви , замърсени с тежки метали.

Образуването на калциево-магнезиеви хумати и алуминиеви хелати с хуминовите киселини от биотора води до подобряване структурата на почвата – образува се среднозърнеста и водоустойчива, абсорбират се значителни количества продуктивна Н2О и хранителни вещества, които не се измиват от почвата.

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg