ЧЕРВЕН КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ (ЧКЧ)

В Калифорния (САЩ), откъдето идва част от името им, червените калифорнийски червеи (чкч) се използват за производство на биотор и преработка на органични отпадъци от 50-те години на миналия век. Латинското наименование на този вид червеи е Esenia Foetida, видът е предпочитан за отглеждане заради не до там голямата си придирчивост към факторите на околната среда (влага, температура и pH.) и големите си репродуктивни способности.

Червените калифорнийски червеи, както се подразбира от името им, са червени на цвят, достигат дължина до 8 см, дебелина в диаметър до 5 мм и тегло до 1,4 гр. Те дишат през кожата си и не понасят слънчевата светлина, изложен на светлина червеят за кратко време умира. ЧКЧ живеят около 5 години и при идеални условия от един червей могат да се получат 1300 нови червея за една година.

Червените калифорнийски червеи достигат максималните си репродуктивни способности при температура от 14оС до 27оС. С намаляване на температурата репродуктивността им намалява, като при достигане на температура под 7оС те спират да се възпроизвеждат, но все още произвеждат биотор с намален капацитет. Количеството органични отпадъци което изяжда на ден един червей е равно на теглото му. Половината от изяденото се превръща в биотор.

Заради големия си апетит и бързото възпроизводство чкч са много подходящи за производство на биотор, преработка на органични отпадъци и стръв за риболов.

Червените калифорнийски червеи  (чкч) не са единственият вид червеи, които могат да бъдат отглеждани, съществуват и други видове, но чкч са най-подходящи за нашите климатични условия.

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg