Продукти

Предлагания от нас биотор (лумбрикомпост) е продукт с високо качество, подходящ за всякакъв тип земедлски култури и цветя.

Други наши продукти с виско качество са червените калифорнийски червеи, както за стръв така и като размножителен материал за изграждане на лумбрикоферми.

Уебсайт в alle.bg