Разсад домати с биотор (лумбрикомпост).

14 Април 2013

    За получаването на висококачествена продукция фактор за успеха е добрия разсад. Важен момент при производството му е избора на подходяща растежна среда, чиито хранителните свойства и структура са от първостепенно значение.

    Според проучване на ИЗК „Марица“ Пловдив биоторът има всички необходими качества за добавка към почвената смес за производство на разсад домати.

    При проведен от тях експеримент е отглеждан разсад домати в смес от торф и перлит в съотношение 1:1 и добавени между 10 и 50% биотор и контролна смес от торф и перлит в съотношение 1:1 без биотор. Резултатите, които са наблюдавани са увеличено свежо тегло на разсада до 3.7 пъти и до 2.6 пъти увеличение на дължината на разсада в сравнение с контролата. С до 62% се е увеличила  площта на листата, а броят им е с до 28% повече в сравнение с контролата.

    Според проучването е трудно да се препоръча точната доза биотор. При комбинацията с 50% биотор са отчетени най-добрите резултати, но от икономическа гледна точка за производството на качествен разсад е достатъчно количеството биотор в сместа да е 10-20%.

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg